• Χώροι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την λογική και φιλοσοφία του σχολείου. Να δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά για κίνηση, αλληλεπίδραση, παρατήρηση, έρευνα, πειραματισμό και ανακάλυψη.

    Ευέλικτοι με την δυνατότητα να διαμορφώνονται και να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της δράσης μας.

    Τα πάσης φύσης υλικά, χρώματα, χαρτιά, βιβλία είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται για κατασκευές, παρατήρηση, ανακάλυψη (γωνιές παρατήρησης και ενασχόλησης).