Πως Δουλεύουμε

Πρόγραμμα Σπουδών
Σπειροειδής εξέλιξη - Βιωματική Μάθηση

Ακολουθώντας τη φυσική σπειροειδή εξέλιξη των παιδιών, τo σχολείο έχει αναπτύξει το δικο του σπειροειδές Πρόγραμμα Σπουδών, διαφοροποιημένο ανά ηλικία και βασισμένο στις περιοχές και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.
Η Παιδαγωγική προσέγγιση έχει επιρροές από τη θεωρία, τις αρχές και τις πρακτικές των σχολείων του Reggio Emilia, σε συνδυασμό με τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης του Gardner και στοιχεία από τις προσεγγίσεις των Montessory, Brunner, Piaget, Dewey και Skinner (σχολεία του Δάσους).

Βιωματική Μάθηση

Βιωματική Μάθηση

Η επίτευξη της αφηρημένης μάθησης
μέσα από τη βιωματική κατάκτηση της γνώσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Τα παιδιά με τους δασκάλους αναζητούν θέματα ενασχόλησης με διερευνητικά παιχνίδια ή μέσα από την παρατήρηση, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τους άλλους, τα συναισθήματα, την εμπειρία τους.Αφορμή μπορεί να είναι μία ερώτηση, μια απορία, ενας προβληματισμος, συναισθηματικές καταστάσεις, κοινωνικά γεγονοτα. τα παιδιά εκφράζουν απορίες, κάνουν ερωτήσεις, συζητούν στην ομάδα, κάνουν προτάσεις, αναπαριστούν παρατηρήσεις τους, πληροφορίες, ιδέες και ρόλους.
Οι παιδαγωγοί συζητούν μετα παιδιά. Με ανοιχτές ερωτήσεις διερευνούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ιδέες, τρόπους προσέγγισης και διερεύνησεις του θέματος.
Σχεδιάζεται η πορεία με τα παιδιά στην ομάδα. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, συντονίζονται και δουλεύον σε μικρές ομάδες.
Οι παιδαγωγοί συντονίζουν και βοηθούν στην οργάνωση, όταν είναι απαραίτητο. Στόχος η αυτοδιαχείριση, η αυτοοργάνωση των παιδιών.
Η διαχείριση των κρίσεων και η επίλυση προβλημάτων στηρίζεται στις συμφωνίες, στην ανάληψη ευθύνης, κυρίως όμως στη συναισθηματική προσέγγιση του κάθε παδιού και στην έκφραση και απάντηση των αναγκών του.
Οι παιδαγωγοί παρεμβαίνουν για να ξεπεραστούν εμπόδια, να τονώσουν το ενδιαφέρον, να ερμηνεύσουν κάποιο μήνυμα, να δώσουν μία ιδέα.
Γίνεται καταγραφή όσων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας.
Το σχέδιο εργασίας τελειώνει όταν τα παιδιά χάσουν το ενδιαφέρον τους.
Το αποτέλεσμα του σχεδίου εργασίας μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα παιχνίδι, μία ιστορία, ένα παραμύθι, μία θεατρική παράσταση ή μία παρουσίαση σε άλλες ομάδες ή τους γονείς.

Σπειροειδές Πρόγραμμα Σπουδών

Αναπτυξιακοί και μαθησιακοί στόχοι
από το μεταβρεφικό τμήμα έως το νηπιαγωγείο.

Διαβάστε Περισσότερα

Αυτονομια, συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνικές δεξιότητες, μαθηματική σκέψη, γλωσσική έκφραση και στρατηγικές μάθησης: Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών μας, που περιγράφει μία σπειροειδή εξέλιξη, αντίστοιχη της φυσικής εξέλιξης του παιδιού που πατώντας στα “γνωστά” προχωράει και κατακτά τα “άγνωστα”.

Στα μεταβρεφικά τμήματα (παιδιά 2 ετών), βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και το μοίρασμα, η αυτοεξυηρέτηση και η παρατήρηση του κόσμου.

Στα τμήματα των παιδιών 3-4 ετών, το παιχνίδι παίρνει διαφορετική μορφή, αφου εμπεριέχει έκφραση συναισθημάτων και συνεργασία με κοινό στόχο. Βασικός άξονας του Προγράμματος Σπουδών για τις ηλικίες αυτές είναι η εξερεύνηση του κόσμου.

Στην ηλικία των Προνηπίων τα παιδιά γνωρίζουν μέσα από το παιχνίδι τον εαυτό τους και τους γύρω τους, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και συζητούν, ανακαλύτουν συνειδητά τον κόσμο γύρω τους. Εξοικειώνονται με τους αριθμούς (μέτρηση) και τα γράμματα (αντιγραφή), διακρίνουν, κατηγοριοποιούν και ταξινομούν τις πληροφορίες που συναντούν για τον κόσμο και το περιβάλλον.

Στο Νηπιαγωγείο οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών προσεγγίζουν την αυτονόμηση των παιδιών ως προς τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, την κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων, σκέψεων και ιδεών. Πλέον το παιχνίδι βασίζεται στην ομαδική δουλειά και τη συνεργασία και ο ρόλος του δασκάλου γίνεται περισσότερο συντονιστικός.

Σπειροειδές Πρόγραμμα Σπουδών

Δραστηριότητες

Μουσική
Μουσική

H Μουσική είναι ένα παιχνίδι με ήχους! Ομαδικά, ατομικά, σωματικά, διανοητικά… Τα παιδιά μπαίνουν αβίαστα στον κόσμο της, κατακτούν την γλώσσα της και διευρύνουν τη φαντασία, την δημιουργικότητα, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα! Ανακαλύπτουν τρόπους έκφρασης που τους ταιριάζουν.
Κεντρικός στόχος των μουσικών παιχνιδιών- δραστηριοτήτων είναι να μάθουν τα παιδιά να ακούνε, να ξεχωρίζουν, να επικεντρώνονται και να διαχειρίζονται διαλεκτικά το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται ήχος και κατ’ επέκταση τα μουσικά ερεθίσματα. Να τα ερμηνεύουν και να τα μετουσιώνουν σε άλλες μορφές έκφρασης, βρίσκοντας έτσι ποικίλους τρόπους να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους.

Εικαστικά
Εικαστικά

Τα Εικαστικά είναι χρώματα, αίσθηση, σχήματα, εικόνες, τεχνικές, παρατήρηση, οριοθέτηση, συγκέντρωση, αισθητική καλλιέργεια, φαντασία, δημιουργικότητα… Τα παιδιά γνωρίζουν και πειραματίζονται με ποικίλα υλικά, διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής και κατασκευές, αναπτύσσοντας τη δική τους «εικαστική γλώσσα». Η βιωματική καλλιτεχνική εκπαίδευση, είναι τρόπος και μέσο για να «διηγηθούν» τα παιδιά ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

Θεατρική αγωγή
Θεατρική αγωγή

Με ερέθισμα ένα παραμύθι, μια ιστορία, μια είδηση, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα γράμμα, ένα αντικείμενο… Μέσα από τεχνικές θεάτρου, όπως τα παιχνίδια ρόλων ή τον αυτοσχεδιασμό, τα παιδιά επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους, εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους και δημιουργούν καινούρια πεδία δράσης προκειμένου να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Αγγλικά
Αγγλικά

Με τα Αγγλικά τα παιδιά από 3 ½ χρονών και πάνω έρχονται σε πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, τα Εικαστικά, και διάφορα εποπτικά μέσα. Εξοικειώνονται με τους ήχους και την προφορά των λέξεων, μαθαίνουν στοιχεία επικοινωνίας στα Αγγλικά.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η παρατήρηση και η γνώση του μικρο-περιβάλλοντος της αυλής του σχολείου, η διεύρυνση και η μελέτη άλλων περιβαλλόντων , όπως το πάρκο, η γειτονιά και η ρεματιά οδηγούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, να αποκτήσουν γνώσεις, να διαμορφώσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μπορούμε να οδηγηθούμε μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση για την Αειφορία με βασικό άξονα την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Στο ταξίδι μας, «από το» και «μέσα στο» περιβάλλον, θα προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε τη γνώση, να βιώσουμε, να συνεργαστούμε και να συμμετέχουμε. Να γνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, τον φίλο μας, την ομάδα και το χώρο. Το περιβάλλον γίνεται ο τρίτος δάσκαλος!

Μεσημεριανά εργαστήρια
Μεσημεριανά εργαστήρια

Κάθε μέρα λειτουργούν στο σχολείο για τα παιδιά που μετά τις 2 το μεσημέρι εργαστήρια Μουσικής, Θεάτρου- δράματος, παιχνίδια ρόλων, παραμυθιού, κουκλοθεάτρου, Εικαστικών, Yoga, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, STEM, Χορού, Κινηματογράφου, Ραδιόφωνο

Εκπαιδευτικές εκδρομές
Εκπαιδευτικές εκδρομές

Μουσεία- εικαστικοί χώροι με εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες στη φύση, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, καραγκιόζη, κουκλοθεάτρου εντός και εκτός σχολείου. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Πολιτισμό, την ιστορία, τις τέχνες. Πάρκα, δάση, άλση και χώροι που σχετίζονται με το θέμα που επεξεργάζονται τα παιδιά, είναι ερεθίσματα για ανακαλύψεις, στάσεις ζωής και κουλτούρας. 

Πρόγραμμα κολύμβησης
Πρόγραμμα κολύμβησης

Τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά συμμετέχουν σε πρόγραμμα κολύμβησης δυο φορές την βδομάδα, σε γειτονικό κολυμβητήριο.

Γνωρίστε μας καλύτερα...

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο